ชื่อ - นามสกุล :นายสุพจน์ สิงหลสาย
ตำแหน่ง :นายก อบต.ยางคำ
หน้าที่หลัก :บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
ที่อยู่ :-
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ